اوج سیر توس

اوج سیر توس - شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی

درباره ما- گواهینامه ها

شرکت خدمات مسافرتی اوج سیر توس در طول دوره فعالیت خود موفق به دریافت گواهینامه های ذیل شده است.


Reservation System
Electronic Ticketing
Air Fare
Automated Ticketing
Advanced Passenger
Intermediate Passenger
Introductory Passenger
Basic Passenger
گواهینامه عضویت در انجمن صنفی
گواهینامه بین المللی ترکیش
گواهینامه توریستی تایلند
پروانه بهره برداری
amadeus basic
amadeus etkt
amadeus fare
گواهینامه مدیریت فنی
پروانه فعالیت